Eğitim Kurumları

Eğitim Sürecinde Aile Okul ve Toplum Pdf İndir

Eğitim Sürecinde Aile Okul ve Toplum
Çağımız sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmelerin hızlı bir şekilde cereyan ettiği ve toplumların bu değişmelerden aşırı derecede etkilendiği bir süreci yaşamaktadır. Ancak bu değişmelerin toplumları refaha götürecek, hayat standartlarını yükseltecek ilerlemeler olarak zuhur etmesi gerekmektedir. Toplumların sağlıklı olarak gelişmeleri her yönüyle nitelikli olarak yetiştirdikleri bireylere bağlıdır. Bu da günümüzde eğitimin önemini bir kat daha artırmıştır. Bugün hemen hemen bütün toplumların problemi, bu değişmelerin aracı olarak eğitimin nasıl organize edileceğidir. Bu hususta, özellikle istenen insan tipinin belirlenmesi ve bu doğrultuda planların, programların hazırlanması ve uygulamaya koyulması büyük önem arz etmektedir. Temel toplumsal kurumlar – aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset – geçmişte ve
günümüzde toplumsal hayatı sürdüren fertlerin ihtiyaçlarını gidermek için var olmuşlardır. Her toplumda temel evrensel sosyal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan bu kurumların işleyiş biçimleri kültürden kültüre çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik kültürün eğitimi, eğitimin de kültürü şekillendirmesinin tabii bir sonucudur. Bu nedenle toplumda meydana gelen her türlü değişme ve gelişmeler bütün sistemleri etkilediği gibi eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Eğitimin sosyal temelleri alanına dayalı olarak hazırlanmaya özen gösterilen bu eser, akademik ve popüler sahada çalışmalar yapacak araştırmacılara katkı sağlayacak bir özelliğe sahiptir. Eserin elden geldiğince öğretici olmasına ve konuların anlaşılır bir dille ifade edilmesine çalışılmıştır. Yapılacak eleştiriler, kitabın geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu