Eğitime Yardımcı Kitaplar

Hayat Bilgisi Programları ve Öğretimi Pdf İndir

Hayat Bilgisi Programları ve Öğretimi
Hayat, her canlının doğumundan ölümüne kadar geçirdigi evreleri ve zamanı kapsar. Bu evrelerin genişliği, derinliği, yoğunluğu ve süresi birbirinden farklıdır. “Hayat” geniş bir zaman dilimini,”Hayat Bilgisi” sınırlı zaman icinde altı dokuz yaşları arasmdaki çocuklar için düzenlenecek olan öğrenme yaşantılarına işaret eder. Dersin kapsamını birbiriyle ilişkili “doğa, toplum, birey” oluştururken, bireyin fen, sosyal bilimlerle kültürlenmesi ve kuşanmasi olarak da ifade edilebilir. Çocuk, deneme ve yanılmanın atölyesi olan hayatın ritmi içinde farketmeden kültür, bilim ve felsefeyle soluklanır. Gelişim süreci içinde, doğanın bir parçasi olan çocukları, sınıflara hapsederek kağıt, kalem, kitapla oyalamak, onlann zamanını almaktır. Oysaki, Hayat Bilgisi dersi öğrencinin yaşamla bağ kurmasını sağlayan, sözcük dağarcığını, anlama, anlatma, problem çözme, deney, gezi, gözlem yapma gücünü ve yaratıcı becerilerinin geliştirilmesini sağlayan etkinlikler bütünüdür.

Hayat Bilgisi kitabi, “didaktik bir öğretim” kitabi olmaktan çok, sanat, estetik duyarlılığın kapısını aralayan, öğretmeni keşfetmeye, yaratmaya ye mutluluğun resmini yapmaya davettir. Mutluluğun resmi, öğrencinin eleştirel okuma, yaratıcı yazma, resim çizme, resim çekme, ses ye göruntü kaydetme, araştırma, inceleme etkinlikleriyle bireşim (sentez) yapmasını sağlamaktır. Kitap, YÖK’un program öngörüsüne göre, Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de Hayat Bilgisi öğretimi düşüncesinin gelişimi, dersin planlanması, öğretim prog-ramlan, yöntemler, araç gereçler, öğrenme yaşantıları, ölçme değerlendirme bölümleri konarak hazirlanmıştır. Kitaba yapilacak eleştiriler, geliştirilecek öneriler, ağacın köküne dökülecek su gibi onun geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Kitabm kararlaştırılmasından kapak, düzeltme ve baski işlemlerinin yapılmasına kadar emeği geçenlerin hepsine şükran borcum vardır. Elbette en büyük ödülü Türkiye’nin aydınlık yüzü olarak gördüğüm öğretmenlere, öğretmen adaylarına önemli bir kaynak olabilme yeterliliğini gösterince alacağım.
Çakırlar/Ankara 08.07.2013
Hasan GÜLERYÜZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu