Kuramsal Kitaplar

Öğretim İlke ve Yöntemleri (Editör: Gürbüz Ocak) Pdf İndir

Öğretim İlke ve Yöntemleri (Editör: Gürbüz Ocak)
Öğretmenin en önemli görevi mesleki profesyonelliktir. Öğretmenin mesleki profesyonelliği, öğretme gücüyle ölçülür. Öğretmenin öğretme gücünün sıradan İnsanların öğretme gücünden farklı olması gerekir. Bütün bireyler bildiklerini karşısındakine aktarabilir; ancak profesyonel bir öğretmen bireye ihtiyacı olan bilgiyi, en kısa sürede ve en kalıcı yoldan aktarır. Öğretmenin bunu yapabilmesi karşısındakinin (Öğrencinin) iletişim kanallarının açıklığına, öğretmenin bu iletişim kanallarını kullanma yeterliliğine bağlıdır. Bir öğretmenin, öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmesi sadece alan bilgisine bağlı değildir. Bu bilgileri en verimli şekilde öğrencilere aktarabilmesi için profesyonel bir öğretmenin öğretebilmeyi öğrenmesi gerekir. Alanında uzman farklı yazarlarca hazırlanan “Öğretim ilke ve Yöntemleri” kitabı gerek öğretmen adaylarının, gerekse öğretmenlerin öğretebilmeyi öğrenmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Temel Kavramlar adlı birinci bölümde, eğitim ile ilgili kavramlar açıklanmış; ikinci bölümde genel olarak program geliştirme sürecinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde öğretim etkinliklerinin planlamasının nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulurken, dördüncü bölümde öğrenme öğretme süreci açıklanmıştır. Öğrenme-Öğretme Stratejileri bölümü olan beşinci bölümde eğitimciler tarafından en çok kullanılan stratejilere yer verilirken; altıncı bölümde öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulama örnekleri açıklanmıştır. Kitabın yedinci bölümünde; ülkemizde 2005 yılı itibariyle uygulamaya konulan yapılandırmacı eğitim anlayışı; çağdaş yaklaşımlardan beyin temelli öğrenme, yaratıcılık ve düşünme becerileri, problem çözme ve problem Çözme terminolojisi yer alırken; son bölümde Yüksek Öğretim Kurumu kur tanımına uygun olarak Öğretmenlik mesleğinin sorumlulukları ve yeterlilikleri açıklanmıştır. Bölümler ve Yazarları 1. Bölüm: Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çoban, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 2. Bölüm: Eğitimde Program Geliştirme ve Program Geliştirme Sürecinin Unsurları Yrd. Doç. Dr. Soner Mehmet Özdemir, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 3. Bölüm: Öğrenme Etkinliklerinin Planlanması Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Beydoğan, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi 4. Bölüm: Öğrenme-Öğretme Süreci Yrd. Doç, Dr. Ramazan Özbek, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 5. Bölüm: Temel Öğretme-Öğrenme Yaklaşimları (Stratejileri) Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Şahin, Pavıukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 6. Bölüm: Yöntem ve Teknikler Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Ocak, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 7. Bölüm: Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Yrd. Doç. Dr. Bilal DUMAN, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 8. Bölüm: Öğretmenlik Mesleğinin Genel Sorumluluk ve Yeterlikleri Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Ocak ve Arş. Görev. Mevlüt Gündüz, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu