Kuramsal Kitaplar

Ölçme ve Değerlendirme / Durmuş Ali Özçelik Pdf İndir

Ölçme ve Değerlendirme / Durmuş Ali Özçelik
“Günümüzde sadece girdi ve ürünlere bakarak süreçte olup bitenleri inandırıcı biçimlerde sunacak “mitoloji”lere ya da olup bitenleri açıklayabilmek için insanüstü veya “sanat”sal güçlere başvurma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Öğretme-öğrenme sürecinin belki de en karmaşık ve dolayısıyla da anlaşılması güç olan biçimi diyebileceğimiz okulda (toplu) öğrenme bile insan denetimine açılabilmiştir.

Şimdi eğitimci ve öğretmenlere düşen iş açıktır: Daha çok gecikmeden, öğretmenin bir “sanat” değil, sanatsal yönleri de olan bir davranış mühendisliği olduğunu kabul etmek, öğretme-öğrenme sürecinin doğasını ve işleyişini öğrenerek bu süreci etkili bir biçimde izlemek ve onu, tam bir denetim altına almaya çalışmak.

Bu kitap eğitimci ve öğretmenlerimize yukarıda sözü edilen türden çabalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Öğretme-öğrenme sürecini denetim altına alabilmek için onu izlemek gerekir. Bu kitapta, öğretmenlerimizin elinde güçlü birer izleme aracı olabilecek bazı gözlem, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları tanıtılmaktadır.

Sunulan gözlem, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, çağdaş program geliştirme anlayışına göre hazırlanan ve çağdaş okulda öğrenme kuramları uyarınca sürdürülmekte olan öğretme-öğrenme süreçlerinin izlenmesi sırasında duyabilecekleri gereksinimleri büyük ölçüde karşılayacak güçtedir. Getirilen yaklaşımlar, kısa örneklerle somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu