Eğitim Kurumları

XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt Takım) Pdf İndir

XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt Takım)
Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırlara eriştiği XVI. asır sonunda Osmanlı ülkesinde ne kadar medrese tesis edildiği konusunda istatistikî bir bilgiye sahip değiliz. Biz bu çalışmamızda bulabildiğimiz medreseleri tetkikimize almaya çalıştık. Daha çok tevcihat yapılan medreseler üzerinde durduk. Ancak XVI. asırda mevcut olduğu halde araştırmamızda yer almayan medreselerin de bulunduğunu peşinen ifade etmeliyim. XV-XVI. asra ait Tapu Defterleri, Vakfiyeler ve Şer’î Siciller’in tamamını inceleme imkanı bulabilseydim belki bu konuda daha geniş rakamlara ulaşabilirdim. Bu konu, yeni araştırıcıları beklemektedir.
Eserimizin tashih edilmiş ve genişletilmiş bu baskısı hacim olarak ilk baskıdan oldukça daha geniştir. İki cildi ihtiva eden eserin sonuna konulan karma indeks eserden yararlanmak isteyenlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu